Vann- og miljøteknologi ved NMBU

Foto: Knut Werner L. Alsén

Foto: Knut Werner L. Alsén

Arve Heistad

Arve Heistad

Vann og miljøteknikk på NMBU med rekordvekst
I år er interessen for studiet Vann og miljøteknikk ved NMBU rekordhøyt. Det viser tall fra Samordna opptak som ble offentliggjort i dag. Vann og miljøteknikk har en økning på 94 prosent og er det studieprogrammet ved universitetet med høyest økning blant førsteprioritetssøkere. – Dette er særdeles gledelig, både for studiet, forskergruppen, bransjen og samfunnet for øvrig, sier førsteamanuensis og gruppeleder Arve Heistad for vann og miljøteknikk ved NMBU. Les mer

Flere nyheter
Les mer 

——————————————————————————————–
Om forskergruppen
Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og en god og sikker vannkvalitet er en forutsetning for liv og for å opprettholde vår høye levestandard. Formålet til forskergruppen Vann- og miljøteknologi ved NMBU er å frambringe ny kunnskap og formidle innsikt innen fagområdet vann og vannbehandling.

Sammen med resten av de ansatte ved NMBU har forskergruppen påtatt seg et spesielt ansvar for forskning og undervisning som kan møte de store globale spørsmålene knyttet til miljø, bærekraftig utvikling, bedre folkehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon og ressursforvaltning.

I grensesnittet mellom fagene vann, miljø, teknologi, medisin, biologi og samfunnsfag skal forskergruppen bidra til en bærekraftig verdiskaping i samfunnet ved næringsutvikling.

Studier 
Studieretningen Vann- og miljøteknikk utdanner sivilingeniører (master) knyttet til håndtering og forvaltning av verden vannressurser. De fleste som er utdannet som sivilingeniør ved NMBU arbeider i rådgivende konsulentfirmaer, industri, offentlige og private vann-og avløpsverk, kommunal og statlig forvalting og som forskere. Studiets to hovedtema er renseteknologi og urban hydrologi. Les mer

Forskning 
Forskergruppen Vann- og miljøteknologi har som formål å være et innovativt og konkurransedyktig kunnskapssentrum for ingeniørvitenskap innen følgende fire satsingsområder er renseteknologi, urban hydrologi, vann, sanitær og helse i utviklingsland og innovasjon og næringsutvikling. Les mer

Samarbeid med bedrifter og offentlig forvaltning
Mange gode ideer oppstår i møter og samarbeid mellom forskere, næringsliv og offentlig sektor. Forskergruppen Vann- og miljøteknologi smarbeider med næringslivet og kan tilby bedrifter et nært samarbeid med forskere og studenter i små og store prosjekter. Les mer

…….
På oppdrag av NMBU er nettsiden er utviklet og driftes av forskningsformidler og journalist  Knut Werner Lindeberg Alsén (knut@autentisk.no)