Samarbeid med næringslivet

Jets_Ecomotive33_01_lowresPNG

Industrielt samarbeid med Jets AS og Ecomotive. Skipsrenseanlegg.

Mange gode ideer oppstår i møte mellom forskere, næringsliv og offentlig sektor. IMT bidrar til å skape godt samarbeid mellom ulike aktører for å utveksle erfaringer og kompetanse. Forskergruppen Vann- og miljøteknologi har nært smarbeid med næringslivet og kan tilby bedrifter samarbeid med forskere og studenter i små og store prosjekter.

Gjennomførte næringslivsprosjekter
Kompakt renseanlegg for gråvann fra hytter
Nasjonale testnormer for utprøving av gråvannsanlegg
Renseanlegg for avløp fra skip
Les mer

Vi kan tilby bedriftene følgende:

Kompetanse
1. Delta i nasjonale og internasjonale næringsrettede forskningsprosjekter
2. Tilgang til forskningsinfrastruktur og kontraktsforskning
3. Nærings – ph.d
4. Etter- og videreutdanningskurs
5. Kjøp eller lisensiering av ny patentbeskyttet teknologi.

Studentsamarbeid
1. Studentoppgaver
2. Gründercamper (les mer)
3. Rekruttering av studenter

Doktorgrad i bedriften (Nærings-ph.d.)
Nærings-ph.d. er en treårig forskerutdannelse. Kandidatene tar en ordinær doktorgrad samtidig som de er ansatt i norske bedrifter. Problemstillingene kandidatene tar for seg i sin forskning har klar relevans for bedriftene de jobber i. Les mer 

IPR rettigheter og kontrakter
NMBU har utarbeidet kontraktsmaler for samarbeids- og bidragsprosjekter. I tillegg har vi egne kontraktsmaler for oppdragsprosjekter. Les mer 

Ønsker du få gjennomført et forskningsoppdrag sammen med forskningsgruppen?
Ta kontakt med: Arve Heistad