Innovasjonsprosjekter

Rensing av gråvann

Gråvannsanlegg utviklet i samarbeid med NUMB

Gråvannsanlegg utviklet etter en idé fra forsker Arve Heistad ved NMBU. Kommersialisert av Ecomotive AS på linsens fra NMBU.

Gråvannsanlegg for hytter
I det norske hyttemarkedet på 2000-tallet økte behovet for et effektivt kommersielt gråvannsanlegg med minst mulig økologisk fotavtrykk. Tidlig i 2005 ble idéen om et kompakt renseanlegg for gråvann fra hytter utviklet. Samtidig, som et ledd i UMBs næringslivsstrategi, tok UMB initiativet til at det ble etablert et innovasjonsselskap som skulle kommersialisere idéen og sette den i produksjon. I januar 2006 ble Ecomotive AS etablert og tok rollen som innovasjonsredskap for Jets og UMB i denne utviklingen. Selskapet ble et felleseie mellom UMB og Jets AS, der Jets tok ansvar for etablering av bedriften og fremstillingen av prototyp, som ble satt i drift ved IMT. I forskningsgruppen ble de innledende tester gjort og de første modifikasjonene utført. Flere PhD- og mastergradsarbeider har vært knyttet til dette utviklingsarbeidet. Resultatene var så gode at anlegget ble satt i produksjon i 2007.  Les mer. For mer informasjon om Ecomotive: www.ecomotive.no

Gråvannsanlegg utviklet etter en idé fra forsker Arve Heistad ved NMBU. Kommersialisert av Ecomotive AS på linsens fra NMBU.

Gråvannsanlegg utviklet etter en idé fra NMBU og kommersialisert i samarbeid med Ecomotive AS. Lisenseier: NMBU.

Det er i dag solgt ca. 120 enheter i Norge og Sverige, og interessen er økende.  For øyeblikket pågår det utprøving av versjon 2  av anlegget som er konstruert for å kunne takle gråvann fra boliger.  Enheter som kan betjene hoteller, blokkbebyggelse og husklynger er også under utvikling. En første versjon av denne løsningen er bygd for gråvann fra Sørhellinga.

Nasjonale testnormer for utprøving av gråvannsanlegg
Det arbeides nå parallelt for å etablere nasjonale testnormer for utprøving av gråvannsanlegg.  Disse er i stor grad basert på de erfaringene som er gjort under utviklingsarbeidet ved IMT.  Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å øke utbredelsen av kildeseparerende avløpssystemer, i retning av mer bærekraftige avløpsløsninger med reduserte utslipp og økt grad av gjenbruk av vann og næringsstoffer. Les mer 

Jets_Ecomotive33_01_lowresPNGRenseanlegg for avløp fra skip
På grunn av de gode erfaringene fra dette felles utviklingsprosjektet besluttet man å innlede et videre samarbeid med Jets.  Denne gangen med tanke på å utvikle et moderne renseanlegg for avløp fra skip. Dette er et rent biologisk renseanlegg basert på MBBR-teknologi (moving bed bioreactor), etterfulgt av sedimentasjon og desinfeksjon.  Etter ca. 1,5 års utviklingsarbeid ble anlegget sertifisert gjennom IMO (International Maritime Organization) etter en funksjonstest utført i vår lab. i fløy IV. Les mer

Anlegget har vært en salgssuksess hos Jets, og IMT er allerede i gang med FoU-oppgaver med tanke på utvikling av en ny generasjon skipsrenseanlegg, basert på en teknologi som vi tror kan tas i bruk på land i framtiden.

Innovasjonsprodukter i nye fabrikker
Produksjonen av begge disse renseanleggene foregår i nyetablerte produksjonslokaler i Latvia (åpnet av den norske ambassadøren til Latvia, mai 2013 ), og ny fabrikk åpnes i Vietnam den 20. mars 2015 av Næringsminister Monica Mæland. Les mer

Fremtidens renseanlegg utvikles på Ås
Les mer 

Denne tanken gir håp for Årungen
Les mer

Renser gråvann uten kjemikalier
Les mer

Kontaktpersoner:
Arve Heistad