Renseteknologi

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og en god og sikker vannkvalitet er en forutsetning for å opprettholde vår høye levestandard. I Norge har vi svært god tilgang på vann og den vanlige oppfatningen blant folk flest er at dette vannet er rent. Det er allikevel et stort behov for å rense det vannet vi skal bruke som drikkevann. Det skyldes ikke hovedsakelig at drikkevannskildene våre er forurenset, men heller at vannet naturlig inneholder en del stoffer som gjør det mindre egnet som drikkevann uten at vi først behandler det. Når vi tar utgangspunkt i norske helsemyndigheters kvalitetskrav til drikkvann og EUs vanndirektiv viser det seg at det er behov for desinfeksjon, fjerning av humus, kontroll med organiske mikroforurensinger og korrosjonskontroll for å oppnå tilfredsstillende kvalitet på vannet.

Renseteknologi

Sentrale prosesser
* Behandling av drikkevann
* Rensing av avløpsvann
* Modellering av renseprosesser
* Reguleringsteknikk
* Påvirkning fra klimaendringer
Les mer 

Desentrale prosesser
* Påvirkning fra klimaendringer
* Ressurs/gjenbruk/resirk
* Slambehandling
* Gjennbruk av gråvann
* Resirkulering og utnyttelse av næringsstoffer
* Fornybar energi
Les mer 

Gjenbruk og resirkulering
*Vann,
*Plantenæringstoffer (fosfor, nitrogen, kalium)
*Energi
Les mer

Miljøhygiene og helserisiko
* Miljøhygiene
* Helserisiko
Les mer 

Kontaktpersoner:
Arve Heistad
Harsha C. Ratnaweera