Desentrale prosesser

 

Desentral renseprosesser i hytteområder. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Desentral renseprosesser benyttes mye i hytteområder i fjellet. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Forskergruppen som arbeider med desentral renseteknologi tar utgangpunkt i at avløpsvannet blir renset lokalt, nærmest kilden til forurensing. For å redusere det økologiske foravtrykket kombineres desentrale rensesystemer ofte med kildesepararasjon. Ved å separere svartvann (klosettavløp) og gråvann (fra dusj, vask, vaskemaskin etc) kan vi gjøre det mulig å behandle gråvannet lokalt, til en kvalitet som gjør det mulig å gjenbruke vannet. På denne måten sparer vi kostbart drikkevann og reduserer energibruken. Vi undersøker dessuten hvordan ulike bakterier og virus fjernes ved biofiltrering (umettet strømning) og ved filtrering gjennom biokull (mettet strømning).

Det er også gjennomført innledende forsøk for å undersøke hvordan husholdningskjemikalier brytes ned og holdes tilbake i slike rensesystemer. Denne kunnskaper har stor betydning for valg av prosess/teknologi ved etablering av kildeseparerte avløpssystemer i urbane områder. Ett av målene er å utvikle teknologiske løsninger som gjør det mulig å utnytte renset gråvann til urbant landbruk (urban agriculture, vertical farming) og i parkanlegg/grønne vegger i byer.

Desentrale renseprosesser
* Påvirkning fra klimaendringer
* Kildeseparasjon
* Gjennbruk av ressurser
* Slambehandling
* Gjennbruk av gråvann
* Fornybar energi
* Urbant landbruk
* Samarbeid med næringslivet