Historikk

Gråvannsanlegg for hytter for det norske hyttemarkedet. Foto: NMBU

Gråvannsanlegg for hytter for det norske hyttemarkedet. Foto: NMBU

Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) er sammen med Bioforsk nasjonalt ledende på forskning og undervisning innen natur – og kretsløpsbaserte renseløsninger, Norges landbrukshøgskole, etter hvert Universitetet for miljø og biovitenskap hatt denne posisjonen siden tidlig på 70-tallet, ved at ulike sterke fagmiljøer innen jord – og vannfag, geologi, naturforvaltning og mikrobiologi dro i samme retning. Ved etableringen av fagområdet som en del av sivilingeniørutdanningen innen vann og miljøteknikk i 1995, fikk dette faget en spesiell plass i studieprogrammet.

Desentraliserte avløpsløsninger og kildeseparasjon er i dag representert i flere studieprogrammer, både ved Institutt for matematiske realfag og teknologi og ved Institutt for miljøvitenskap. I de senere årene har IMT også tatt en ledende rolle innen konvensjonell renseteknologi, samt at instituttet har hatt et tett samarbeid med industribedrifter om utvikling av industrielle produkter som er satt i produksjon.
Les mer