Hygiene og helserisiko

Foto: Kjell Merok

Foto: Kjell Merok

Kvantitative metoder for risikovurdering blir i stadig større grad tatt i bruk for å karakterisere den hygieniske kvaliteten på drikkevann (f.eks. er slike vurderinger påkrevd ved lov i Nederland). Såkalte dose-respons-modeller, som gir sannsynligheten for infeksjon/sykdom som funksjon av dose (antall patogener en person får i seg), er helt sentrale i slike metoder.

Miljøhygiene og helserisiko
* Miljøhygiene
* Helserisiko