Flom

13382Det kan dokumenteres at klimaendringene allerede har ført til økt hyppighet av ekstremregn som har gitt en tilsvarende økt hyppighet av urbane flommer. Det er også dokumentert at disse urbane flommene er mer omfattende og gjør mer skade enn før, noe som bl.a. skyldes økende fortetting og nedbygging med tette flater i urbane områder. Dette innebærer at det trengs mer kunnskap om nedbør, avrenning, metoder og modelleringsverktøy for å kunne forutsi avrenning i fremtidige nedbørscenarier samt å kunne dimensjonere avløpssystemer for disse. Det er åpenbart at dagens verktøy og teknologi ikke er tilstrekkelige utviklet for å møte fremtidens klima.

Unik kompetanse på flom- og overvannsproblemer
Les mer

Konsekvenser av flomskader i byer som følge av klimaendringer
Les mer

Kan regnbed hindre kjelleroversvømmelser?
Les mer 

Høyaktuell master på urban flom
Les mer 

Et samfunn forberedt på flom
Les mer

Tenk nytt – unngå flom
Les mer