Klimaendringer

 

Klimaendringer. Knut Werner Lindeberg Alsén

Klimaendringer. Knut Werner Lindeberg Alsén

Endringer i klima representerer kanskje den største utfordringen som VA-bransjen står overfor fordi et våtere, varmere og villere klima griper inn på nesten alle områder av VA-teknikken. Innenfor urbanhydrologien og transportsystemer for vann og avløp så er det spesielt overvannshåndteringen og følgende av havstigningen som peker seg ut. Det er vesentlig og allerede i dag finne de riktige forutsetninger for å bygge ut vår infrastruktur til å møte fremtidens utfordringer.

Vi bygger infrastrukturen ut med et mål om at den skal kunne funksjonere som forutsatt i minst 100 år og da kreves det at vi allerede i dag legger de riktige forutsetninger og metoder til grunn for dimensjonering og valg av løsninger. Vi jobber med å fremskaffe dette grunnlaget og å formidle dette til de som bygger fremtidens infrastruktur og samfunn i Norge.