Gledelig med gode søkertall

Mathias Espeland. Foto: Knut Werner Alsén

Mathias Espeland. Foto: Knut Werner Alsén

– Det er veldig gledelig at søkertallene til Vann og miljøteknikk i år har fått en  markant økning. Jeg tror faktisk dette er en trend, seier  student Mathias Espeland. Mathias går tredje året på Vann- og miljøteknikk ved NMBU.

Espeland som er leder for linjeforeningen for vann- og miljøteknikk kan ta noe av æren for de gode søkertallene. – Vi i AquariÅs har i lengre tid hatt en målrettet rekrutteringskampanje til sivilingeniørstudiet i vann- og miljøteknikk. Vårt mål har vært at vann- og miljøteknikk skal bli mer synlig i studiejungelen, samt at norsk ungdom skal få øynene opp for utfordringene og karrieremulighetene som finnes innenfor dette fagfeltet. Årets søkertall viser et resultat av dette arbeidet. Vann- og miljøteknikk ser nå ut til å ha blitt et mer “sexy” fagfelt, seier Espeland.

Appellerer til norsk ungdom
Espeland mener at ingeniør og vann/miljø appellerer til norsk ungdom. Denne kombinasjonen gjør at studenter ser seg om etter et studie som gir en trygg og sikker jobb i fremtiden, samtidig som utdanningen har et innhold som engasjerer og motiverer, sier han.

Mange jobbmuligheter
– Som student på Vann- og miljøteknikk er det utrolig mange og varierte jobbmuligheter. Jeg personlig vil ha en jobb der jeg ble utfordret og kunne lære nye ting, samtidig som jeg kan bidra til at samfunnsproblemer blir løst på en tilfredsstillende måte. Jeg blir ekstra berørt når det er snakk om vann- og sanitærproblemer i utviklingsland. Det å finne gode løsninger på disse problemene, er noe jeg kunne tenke meg å bidra til i løpet av min karriere, forteller Mathias.

Størst og best fagmiljø
På slutten av videregående fikk Mathias øynene opp for Vann- og miljøteknikk. – Jeg oppdaget at NMBU hadde det største og beste fagmiljøet blant universitetene i Norge. Jeg så at dette var noe NMBU ville satse på i fremtiden – samtidig som at NMBU tok vare på studentene. Jeg ville komme i gode hender. Alt dette og universitetets nærhet til Oslo førte til at valget mitt ikke ble vanskelig. Jeg har ikke angret, sier Mathias.

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén