Motiverte NMBU-studenter på Europa-konferanse

NMBU-studenter på European Utility Management Conference (EUC). Foto. Knut Werner Lindeberg Alsén.

NMBU-studenter på European Utility Management Conference (EUC). Foto. Knut Werner Lindeberg Alsén.

Sist uke ble en prestisjefull europeisk konferansen for vann- og avløpshåndtering arrangert i Oslo. De tolv NMBU-studentene som deltok i organiseringen ble motivert og synes det var lærerikt. – Mitt største utbytte var møtet med den internasjonale vannfaglige ekspertisen, sier PhD-student Nataliia Sivchenko. 

Sivchenko synes konferansen var en flott anledning til å skaffe seg oppdatert faglig kunnskap og skape nye relasjoner. – I mitt doktorgradsarbeid jobber jeg med vannbehandling knyttet til marked og teknologi. På Europa-konferansen ble jeg bedre kjent med utfordringene og behovene sektoren står overfor i dag. Konferansen har gitt meg nye idéer i arbeidet mitt, sier Sivchenko. 

Nataliia Sivchenko

Nataliia Sivchenko. Foto: Privat

Gylden sjanse
– Mitt største utbytte under konferansen var selvsagt å møte den internasjonale vannfaglige ekspertisen. Jeg fikk en gylden sjanse til å presentere meg selv og mitt vitenskapelig arbeid, samt gi en presentasjon av NMBU. Vi som arbeidet som frivillige under konferansen fikk gode opplevelser og erfaringer. Selv lærte mye om hvordan slike konferanser organiseres. Det er godt å ta med videre, sier hun

European Utility Management Conference (EUC) er en av de viktigeste begivenhetene innen vann- og avløpshåndtering i Europa. Professor Harsha C. Ratnaweera ved Vann- og miljøteknologi mener det er viktig at studenter tidlig tas med på internasjonale konferanser. De unge trenger å se store visjoner og møte rollemodeller sier Ratnaweera som har en sentral rolle i EUC-nettverket og som la til rette for studentene.

Harsha C. Ratnaweera. Foto: K.W. L. Alsén

Harsha C. Ratnaweera. Foto: K.W. L. Alsén

Viktig med rollemodeller
– Jeg har alltid vært fascinert av gode ledere og store vitenskapsmenn, og hva den teknologiske utviklingen i verden har bidratt til. Gode rollemodeller og teknologi har vært en viktig drivkraft i meg, helt siden den videregående skole, forteller han.

– Jeg mener det er viktig at studentene tidlig får mulighet til å oppleve spenningen på  internasjonale konferanser, og se hvordan man der får rask kan få påfyll innen eget fagfeltet. På konferansene kommer studentene også nært faglige personligheter som deler av sine erfaringer. Det er selvsagt motiverende. Jeg er ganske sikker på at mange av studentene kommer til å huske denne konferansen i lang tid. Selv husker ennå mange detaljer fra en tilsvarende konferanse jeg som student ble invitert på, av min professor, – for 25 år siden, forteller Ratnaweera.

Formålet med EUC-konferansene er å samle fagfolk, beslutningstakere og virksomheter fra hele verden for å diskutere problemstillinger knyttet til Europas fremtidige strategier for vann og avløp.  EUC-konferansen er en del av International Water Association (IWA) som er et verdensomspennende nettverk der målet er å fremme global vannforvaltning.

Kaia Bing. Foto: Privat

Kaia Bing. Foto: Privat

Verdifull erfaring
Student Kaia Bing ledet studentteamet. Hun ble imponert over listen av internasjonale aktører som deltok på konferansen.– Konferansen gav meg nye perspektiver og ny kunnskap, og var en stor oppmuntring for meg videre med studiene. Under konferansen fikk jeg mulighet til å bygge et nettverk med sentrale profiler innen den internasjonale vann – og sanitærsektoren. Sett i lys av at det er første gang jeg leder arbeidet med tekniske gjennomføringen av en internasjonal konferanse, har jeg fått med meg mye verdifull erfaring og på kort tid opparbeidet meg kompetanse med arrangement av konferanser. Jeg vil benytte anledningen til å skryte av de andre studentene. Vi var et flott team av frivillige, som gjorde et godt teamarbeid, sier Bing 

Oleksandra Furman. Foto: Privat

Oleksandra Furman. Foto: Privat

Gjestestudent Oleksandra Furman er svært fornøyd med at professor Ratnaweera gav henne mulighet til å delta på EUC-konferansen. – Jeg fikk utfordringer som normalt ikke hører med i studiet. Faglig utløste konferansen et sterkt ønske om å ta en ekstrakurs i økonomi, sier hun.

Ung ambassadør for vann
Den internasjonale ambassadøren for vann, student Marie Rødsten Sagen, opplevde konferansen som veldig lærerik. Hun var sammen med Kaia Bing og ledet studentinnsatsen under konferansen.

Marie Rødsten Sagen. Foto: K.W. Alsén

Marie Rødsten Sagen. Foto: K.W. Alsén

– Å delta på konferansen var en viktig opplevelse for meg, både i forhold til hvordan konferanser generelt avvikles og de mange spennende faglige temaene som ble presentert av fagpersoner fra hele verden, Sagen.

– Jeg syntes det var spesielt interessant å høre på diskusjonen omkring vannsektorens utfordringer i dag og hva man tenker om innovasjon i fremtiden. Det er kjempeflott og inspirerendeat ledere over hele Europa er enige om at sektoren har behov nyskaping og at det arbeides med innovasjon, sier Sagen.

– Det var spesielt inspirerende å se hvordan fremtidens overvåkningssystemer kan benyttes i en kompleks vannforvaltning. Dette er relativt kostnadseffektiv løsninger der samfunnet kan spare masse ressurser. Slik appellerer til meg, sier hun.

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén