NMBU-professor premissleverandør for europeisk vannforvaltning

Harsha C. Ratnaweera

Harsha C. Ratnaweera

Professor Harsha C. Ratnaweera ved NMBU har en sentral rolle når verdens største nettverk for eksperter på vann møtes i Oslo denne uken for å diskutere fremtidige strategier for europeisk vannressursforvaltning.  

International Water Association (IWA) er et verdensomspennende nettverk for vann der målet er å fremme global vannforvaltning. I år har verdens største faglige organisasjon for vann lagt sin årlige europeiske vann- og avløpskonferanse til Oslo. Professor i vann- og miljøteknikk  ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Ratnaweera er sentral i organiseringen av innovasjonsspørsmål under konferansen.

80 land representert
IWA-nettverket består av om lag 10.000 individuelle medlemmer, fremstående fageksperter, nasjoner og et hundretalls bedrifter. IWA er representert i over 100 land. Organisasjonen produserer årlig en rekke faglige artikler i egne tidsskrifter og bøker, og arrangerer mer enn 40 spesialkonferanser over hele verden hvert år. Formålet er å øke den offentlige bevisstheten og engasjementet om verdens vannressurser.

Viktig for EUs vannpolitikk
European Utility Management Conference (EUC) som i år er lagt til Oslo, er en av de viktigeste  årlige begivenhetene  for europeisk vann- og avløpshåndtering. Konferansen som er arrangert av  European Water Association (EWA) har som  formål å bringe sammen fagfolk, beslutningstakere og virksomheter fra hele verden til å bygge nettverk og diskutere problemstillinger knyttet til Europas fremtidige strategier for vann og avløp. I år er klima, urban vannhåndtering og innovasjon noen av temaene som tas opp på konferansen.

– Det som behandles på konferansene til EWA får seinere stor betydning for EUs politikk og forvaltning innen vann og avløp,  – også i Norge, sier Ratnaweera.  

Professor Ratnaweera som har vært med i organiseringen av Oslo-konferansen, er også den norske representanten i styringsgruppen til EWA. Ratnaweera skal holde ett av åpningsforedragene på vegne av EWA under årets Europa-konferanse. Han skal også lede sesjonen og paneldebatten om innovasjon i vannbransjen.

Marie Rødsten Sagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Marie Rødsten Sagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

NMBU-studenter deltar
Som en del av konferansen har Ratnaweera bidratt til at 12 av ingeniørstudentene på Vann- og miljøteknikk ved NMBU har fått plass på konferansen.

– For meg er det viktig å trekke studentene inn i denne konferansen. Mange viktige tema blir tatt opp og de unge fremtidige sivilingeniørene får ta del i et internasjonalt nettverk som de seinere kan benytte når de er i jobb, sier Ratnaweera.

Den internasjonale ambassadøren for vann, student Marie Rødsten Sagen (koordinerer de unges innsats under konferansen, sammen med studenten Kaia Bing, IWA og Vann og avløpsetaten i Oslo kommune.

-Min rolle som ambassadør er å være de unges stemme, samt å styrke de unges posisjon. Vi unge har friske perspektiver, vi ser innovative løsninger og er åpne til å jobbe på tvers av både fagfelt, nasjoner og generasjoner, sier Sagen.

EWA er medarrangør i denne konferansen, sammen med Vann og avløpsetaten i Oslo kommune.  EWA er støttet av European Water Association (EWA) og European Federation of National Associations of Water Services (EUREAU). (link). Norsk vannforening er medlem i EWA.

Tekst: Knut Werner Lindeberg  Alsén