NMBU-student er internasjonal ambassadør for vann

Marie Rødsten Sagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Marie Rødsten Sagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

NMBU-student Marie Rødsten Sagen er internasjonal ambassadør for vann i regi av konferansen International Water Week. Denne rollen krever at Sagen reiser rundt i verden for å være de unges stemme i viktige vann- og miljøspørsmål. – Dette er  utrolig inspirerende og det er flott å få lov til å bidra på et område jeg er så engasjert i, sier Sagen. 

Marie Rødsten Sagen ble vann-ambassadør under International Water Week i  Amsterdam i 2013. Konferansen er en møteplass for vanneksperter i grensesnittet mellom teknologi, politikk og vitenskap. Sagen er ambassadør for de unge fram til 2015 og må i perioden reise verden over for å representere de unge. I år skal hun, sammen med Water Youth Network, delta og bidra på både Stockholm World Water Week og Singapore International Water Week. Men før eksamensperioden på Ås er over skal hun hjelpe til med å avvikle International Water Association’s European Utility Management Conference som arrangeres i Oslo 14-16 mai.

– Unge mennesker har masse å bidra med, sier Marie Rødsten Sagen som studerer Vann- og miljøteknikk ved universitetet på Ås.  -Min rolle som ambassadør er å være de unges stemme under konferansene, samt å styrke de unges posisjon. Vi unge har friske perspektiver, vi ser innovative løsninger og er åpne til å jobbe på tvers av både fagfelt, nasjoner og generasjoner. Jeg er også med på planleggingen av Amsterdam-konferansen i 2015, spesielt delen for unge mennesker. Dette har pågått de siste månedene sammen med en arbeidsgruppe og styret for konferansen, sier hun.

– En annen viktig rolle jeg har er å styrke båndene til lignende konferanser, fordi man vinner mye å holde kontinuiteten mellom disse konferansene, ved å bygge på hverandres resultater. Vi har mange store utforfordringer vi står ovenfor, og da står vi stekere sammen, forteller Sagen.

Sagen ble utnevn til ambassadør da hun deltok på konferansen sammen med 30 andre studenter, i regi av Linjeforeningen for vann- og miljøteknikk på NMBU, ”Aquariås”. International Water Week i Amsterdam arrangeres annethvert år og i 2013 var teamet “Intergrerte løsninger for en grønn økonomi”. Konferansen fokuserte særlig på urbane løsninger, løsninger for delta-områder og samarbeide med industrien. Samtidig med konferansen foregår den gigantiske messen Aquatech Amsterdam, en av verdens ledene varemesser for drikkvann- og avløpsteknikk.

– Jeg ønsker å bli ingeniør fordi jeg vil være med på å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning, sier hun. – En av årsakene til at ungdom vil bli sivilingeniører nå er fordi vi ønsker å være med på samfunnsutviklingen, sier Marie Rødsten Sagen som er femteårs student på masterstudiet Vann- og miljøteknikk ved NMBU.

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén