Ungdom har større bevissthet om ingeniørbehovet

Anne Willumsen. Foto: Privat

Anne Willumsen. Foto: Privat

Kombinasjonen ingeniørvitenskap og miljø appellerer til norsk ungdom. Nå vil flere bli sivilingeniører på NMBU. Masterstudenten Anne Willumsen mener de unge har blitt mer bevisste på behovet for ingeniører og mulighetene for gode jobber. Selv valgte hun Vann- og miljøteknikk fordi hun vil arbeide med løsninger på fremtidens  miljøutfordringer, sammen med engasjerte kolleger.

Studiet Vann- og Miljøteknikk ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) har fått rekordhøy søkning i år. Anne er fjerdeårs student ved studiet og synes det er kjempebra at flere unge velger utdanning innen VA-bransjen.

Viktig med kompetanse
– Det er tydelig at flere har fått øynene opp for hvor viktig det er med god kompetanse innen dette fagområdet. Jeg tror også mange er bevisst det store behovet for ingeniører i Norge, og at det er gode muligheter for å få seg gode jobber etter studiene. Interessen for Vann- og Miljøteknikk vil i stor grad gagne studiet, studiemiljøet, hele VA-bransjen og selvfølgelig samfunnet. Flere bidragsytere vil gi flere og bedre løsninger på miljøspørsmål i Norge og ellers i verden, sier hun.

Hvilken jobb ønsker du i fremtiden?
I fremtiden ønsker jeg en jobb hvor jeg kan bidra med å finne løsninger for miljøutfordringene vi står overfor. Jeg har lyst til å jobbe i et miljø med engasjerte kollegaer. For at jeg og min framtidige kollegaer skal kunne gjøre en god jobb, er det viktig at vi kan motivere og lære av hverandre. Enda vet jeg ikke akkurat hvilken type jobb jeg vil ha, men mulighetene er mange og jeg gleder meg til å prøve de ut, sier Anne.

Hvorfor valgte du NMBU?
Jeg valgte NMBU fordi de tilbyr grunnstudium. Dette trengte jeg for å skaffe meg realfagskompetanse slik at jeg kunne bli tatt opp på studier som krever dette. Etter grunnstudium ville jeg bli på Ås fordi studentmiljøet er så bra her. Valget mitt ble altså vann– og miljøteknikk.

Større forståelse
Etter 4 år på NMBU har Anne tatt flere spesialiserte emner innen vann- og miljøteknikk. – De ulike VA-emnene, Linjeforeninga AquariÅs, medstudenter og forelesere har gitt meg forståelse for hvor viktig studiet er og hvilke arbeidsmuligheter faget gir. Det er inspirerende og jeg blir mer og mer engasjert i studiet, forteller Anne.

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén