Vanningeniører har kommet på moten

Arve Heistad. Foto: Knut Werner L. Alsén

Arve Heistad. Foto: Knut Werner L. Alsén

 Kombinasjonen ingeniørvitenskap og klimaspørsmål appellerer til dagens ungdom. Nå har miljøengasjert ungdom rettet blikket mot Ås. Interessen for vanningeniørstudiet ved NMBU i år er rekordhøyt. Vi spurte hvorfor?

– En del av forklaringen til den økende interessen vi nå ser har sammenheng med at det norske samfunnet over lang tid hatt et stort fokus på klimaspørsmål. Det er klart at det påvirker moderne ungdommer. Og så har de oppdaget at ved studieretningen vår får de en ingeniørmessig fagkombinasjon som er moderne, møter samfunnsbehovene og som gir jobber, sier førsteamanuensis Arve Heistad ved Vann- og miljøteknikk.

Samfunnsbevisste studenter
– Vi har over lang tid hatt mange studenter som er samfunnsbevisste og som ønsker å bruke ingeniørfaget til en positiv forandring, enten det er i Norge eller i utlandet. Dessuten har et nært forhold til næringslivet, der studentene kan benytte kunnskapene sine til blant annet innovasjon og produktutvikling. Det er klart at slikt motiverer, sier Heistad.

Han understreker at dagens ungdom nok har innsett at det er ingeniørene som har bidratt til verdens historiske teknologiske framskritt samtidig som det er ingeniørene som har påført verden de største miljøproblemene verden har sett. Ingeniører er premissleverandører, de kommer fram med praktiske løsninger og de har innflytelse.

– Derfor trenger vi nytenkende unge ingeniører som vil bruke sine teknologiske kunnskaper slik at verden blir et bedre sted å bo, sier han.

Mathias Espeland. Foto: Knut Werner Alsén

Mathias Espeland. Foto: Knut Werner Alsén

Uredd autoriteter
Trenden blant ungdom er tydelig, særlig hvis jeg ser bakover i tid.

– Dagens ingeniørstudenter vil gjøre nytte for seg og de er uredde for autoriteter. De er åpne, uredde og så vet de hva vil. Mange av mine studenter er drevet av et brennende hjerte for miljø- og samfunnsspørsmål, og de setter dette inn i en sammenheng med ingeniørvitenskap. Det gir meg håp for fremtiden. Det som gjør meg ekstra glad er at dagens ingeniørstudenter ikke bare er opptatt av eget ego og økonomi og fremtidige posisjoner, men at de vil bruke den tekniske kunnskapen de har lært til noe som er samfunnsnyttig, sier Heistad.

3-års student Mathias Espeland fikk øynene opp for studiet Vann- og miljøteknikk på slutten av videregående. Han bekrefter det læreren sier.

– Jeg ville ha en jobb der jeg ble utfordret og kunne lære nye ting, samtidig som jeg ville bidra til at samfunnsproblemer blir løst på en tilfredsstillende måte, sier han som blir ekstra berørt når det er snakk om vann- og sanitærproblemer i utviklingsland.

– Det å finne gode løsninger på disse problemene er noe jeg kunne tenke meg å bidra til i løpet av min karriere, seier han.

Marie Rødsten Sagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Marie Rødsten Sagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Ønsker å utvikle samfunnet
Marie Rødsten Sagen studerer ingeniørvitenskap fordi hun ønsker en jobb der hun som sivilingeniør får mulighet til å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Hun mener at en av årsakene til at ungdom vil bli sivilingeniører er fordi de ønsker å være med på samfunnsutviklingen.

– Vann er integrert i energiutnyttelse, byutvikling, matspørsmål og klimaendringer, derfor er studier i vann- og miljøteknikk fremtiden. Vi må forholde oss til befolkningsvekst og økende urbanisering, samtidig som vi må bli mer effektive i bruken av ressurser og energi. Personlig har vann og særlig avløp, og alle de miljøutfordringen tilknyttet bransjen, blitt bare mer og mer spennende for meg i løpet av studietiden, sier Sagen.

NMBU-studenten har engasjert seg internasjonalt. Hun er internasjonal ambassadør for vann i regi av konferansen International Water Week. Denne rollen krever at hun reiser rundt i verden for å være de unges stemme i viktige vann- og miljøspørsmål.

– Dette er utrolig inspirerende og det er flott å få lov til å bidra på et område jeg er så engasjert i. Min rolle som ambassadør er å være de unges stemme under konferansene, samt å styrke de unges posisjon. Vi unge har friske perspektiver, vi ser innovative løsninger og er åpne til å jobbe på tvers av både fagfelt, nasjoner og generasjoner, sier Sagen.

Anne Willumsen. Foto: Privat

Anne Willumsen. Foto: Privat

Ønsker engasjerte kolleger
Masterstudenten Anne Willumsen mener de unge har blitt mer bevisste på behovet for ingeniører og mulighetene for gode jobber. Selv valgte hun vann og miljøstudier fordi hun vil arbeide med løsninger på fremtidens miljøutfordringer, sammen med engasjerte kolleger.

– I framtiden ønsker jeg en jobb hvor jeg kan bidra med å finne løsninger for miljøutfordringene vi står overfor. Jeg har lyst til å jobbe i et miljø med engasjerte kollegaer. For at jeg og min framtidige kollegaer skal kunne gjøre en god jobb, er det viktig at vi kan motivere og lære av hverandre. Enda vet jeg ikke akkurat hvilken type jobb jeg vil ha, men mulighetene er mange og jeg gleder meg til å prøve de ut, sier hun.

Tekst: Knut Werner L. Alsén
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/nmbuvann