Harsha C. Ratnaweera

Harsha_C_RatnaweeraNåværende posisjoner
Professor i vann- og miljøteknologi, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet-NMBU

Forskningsleder, Institutt for matematiske realfag og teknologi, NMBU
Gjesteprofessor, Qingdao Technological University, Kina

Utdanning
Dr. Ing. , 1992, NTNU
MSc (Hons) kjemiteknikk, 1987 ,National Technical University of Ukraine KPI.

Forskningsinteresser
Modellering og optimalisering av koaguleringsprosesser i vann-og avløpsrensing, sanntidsovervåkning og styring av renseprosesser, helhetlig optimalisering av avløpssystemer, virtuelle sensorer og validering av målinger, omvendt osmose for renseprosesser for tungmetaller, bildeanalyse for utvikling av sensorer, vannressursforvaltning og kunnskapsformidling innen vannrelaterte master- og PhD-utdanninger ved flere universiteter i Asia, Afrika og Eurasia.

Erfaring med innovasjon og næringsliv
* Initiert Norsk institutt for vannforsknings (NIVA) kommersialisering av FoU-resultater
* Direktør for innovasjon på NIVA (2006-2012)
* Initiert og ledet BallastTech-NIVA AS.
* Gründer av DOSCON-konseptet, som sparer opptil 30% av fellingskjemikalier i renseanlegg for vann og avløp.
* Leder gruppen for nyutvikling i Vannklyngen (vannklyngen.no).
* Styremedlem i NIVA-Chile, NIVA-Polen og BallastTech-NIVA
* Dagligleder i NIVATECH AS frem til 2012.
* Styreleder i DOSCON AS siden 2018.

Last ned CV på norsk

Medlemskap i akademiske og faglige komiteer:

 • Styremedlem og norsk representant i European Water Association (www.ewa-online.eu)
 • Styremedlem i IWA Specialist Group “Particle Separation”
 • Styremedlem (leder 2012-2014), Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (tidligere Norsk Bistandsforum)
 • Direksjonsmedlem, Norsk Polyteknisk Forening
 • Medlem, Den norske UNESCO-kommisjonen (2004-2012); leder – Vitenskapskomité (2006-2010)
 • Styremedlem, Nile Basin Research program
 • Styremedlem, Vannforsk (vannforsk.no)

Nåværende Phd-studenter

 • L. Wei, Modellering av fellingsprosesser innen vannbehandling
 • L. Manamperuma, Modellering av fellingsprosesser for avløp og økning av plantetilgjengelig fosfor
 • N. Sivchenko, Bildeanalyse i kjemiskfelling og sensorutvikling
 • P. Kozminykh, Optimalisering av småskala biologiske renseanlegg med felling
 • P. Stange, Utvikling av nytt biologisk prosess fro avløpsvann – CFIC®
 • X. Wang, Styring av biologiske renseprosesser

Utvalgte prosjekter

 • Prosjektleder, Regnbyge-3M: Helhetlig optimalisering av avløpssystem, 5,9 mill kroner, Regionale forskningsfond (2014-2016)
 • Vitenskapelig koordinator, Water and Society: Kapasitetsbygging i vannforvaltning og klimatilpasning, 36 mill kroner, elleve universiteter fra åtte land i Asia og Afrika (2014-2018)
 • Prosjektleder, Water Harmony: Harmonisering av master- og PhD utdanning innen vannforvaltning og renseteknologi, 7 mill kroner, åtte universiteter fra 5 eurasiske land (2011-2014)
 • Prosjektleder, Forbedring av renseteknologi og fosfor gjenvinning: Polsk-norsk forskningsfond, 5 mill kroner, Polen (2013-2016)
 • Prosjektleder, UNECE / WHO-protokoll om vann og helse: Utarbeidelse av landstrategi i Ukraina, Tadsjikistan, Kirgisistan. Norsk UD, 6 mill kroner (2009-2013)
 • Prosjektleder, Restaurering av Lake Wuiliangsuhai, Indre Mongolia, Kina: NORAD og SIDA, 30 mill kroner (2004-2005)
 • Prosjektleder, integrert kystsoneplanlegging, Sri Lanka: NORAD, 15 mill kroner (1996-2003)

 Utvalgte publikasjoner

 • Smoczyński. L., Ratnaweera, H., Kosobucka, M., Smoczyński, M., 2014: Image analysis of sludge aggregates, Separation and Purification Technology, Volume 122, 412-420, ISSN 1383-5866
 • Liu, W.,Ratnaweera, H., Heping, S.; 2003: Better treatment efficiencies and process economics with real-time coagulant dosing control. 11th IWA conference on Instrumentation Control and Automation; 2013-09-18 – 2013-09-20
 • Manamperuma, L.; Ratnaweera, H., Rathnaweera, S.:; 20013: Retrofitting coagulant dosing control using real-time water quality measurements to reduce coagulant consumption. 11th IWA Conference on Instrumentation control and Automation; 2013-09-18 – 2013-09-20
 • Sivchenko, N. , Kvaal, K., Ratnaweera, H. ; 2013: Characterization of flocs in coagulation-flocculation process by image analysis and mathematical modelling. 13th Nordic Wastewater Conference; 2013-10-08 – 2013-10-10
 • Ratnaweera, H. 2013: Fosforgjenvinning fra avløpsvann – bør vi bygge om våre renseanlegg?., 2013, VANN, 04, 551-556
 • Ratnaweera, H. 2013: Role of innovation in water supply and sanitation, International conference on Latest international achievements in chemical industry and construction material production, Minsk, 22-23 Nov 2012
 • Plosz, B. G.; Liltved, H.; Ratnaweera, H., 2009: Climate change impacts on activated sludge wastewater treatment: a case study from Norway; Water Sci & Tech., Vol 60, 533-541.
 • Ratnaweera, H. ; 2006:Ethical challenges in water related development aid. Vann. Norway
 • Ratnaweera, H.; 2005: Challenges and Opportunities in Implementation of the WFD in Norway, XXV International School of Hydraulics, Gdansk, Poland. Proceedings on CD-ROM
 • Ratnaweera, H.; 2005: Integrated water resources management and knowledge transfer, Abstracts of the OECD Workshop on International Scientific and Technological Co-operation for Sustainable Development, Johannesburg, South Africa
 • Ratnaweera, H., Smoczyński, L., Lewandowski, A.;2004: Efficient coagulant dosing in wastewater treatment, Problems and Progress in Agricultural Sciences, Polish Academy of Sciences, Vol.505, 347-352 pp, ISSN 0084-5477
 • Ratnaweera, H.: Overview of coagulant dosing control. 2004: In: Chemical water and wastewater treatment VII, Hahn, H.H., Hoffman, E. and Ødegaard, H. (Eds.), Vo.l VII, IWA publishing, London, 3-13
 • Ratnaweera, H., Lei, L., Lindholm, H.2004: Simulation program for wastewater coagulation, In: Chemical water and wastewater treatment VII, Hahn, H.H., Hoffman, E. and Ødegaard, H. (Eds.), Springer-Verlag, Berlin, 253-260
 • Ratnaweera, H., Lei L., Lindholm, O. (2002): Simulation Program for Wastewater Coagulation. Water Sci 46 (4-5): 27-33 2002
 • Ratnaweera. H., Gjessing, E., Oug, E.; 1999: Influence of physical-chemical characteristics of natural organic matter (NOM) on coagulation properties: An analysis of eight Norwegian water sources. Wat Sci Etch., vol 40, no 9, p 89-95
 • Ratnaweera, H., Hiller, N., Bunse, E.; 1999: Comparison of the coagulation behaviour of different Norwegian   aquatic NOM sources. Env International, vol 25, no 2/3, p 347-355
 • Egeberg, P.K., Gjessing, E., Ratnaweera, H., Moghissi, A.; 1998: Natural Organic Matter, Env International, vol 25, no 2/3, p 143-144