Jon Arne Engan

Jon Arne EnganNasjonalitet: Norsk
Fødselsår: 1968
Språk: Norsk, engelsk

E-mail: jon.arne.engan@nmbu.no

Utdannelse:
2014- Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), PhD-student
1990-1994 Norges tekniske høgskole, bygningsingeniøravd.
1989-1990 Høyskolen i Østfold, forkurs for ingeniørhøyskole
1989 Universitetet i Tromsø, Examen Philosophicum

Stilling:
2013- Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), amanuensis
2011- Norconsult AS, seksjonsl. og siv.ing VA Fredrikstad 2003-2013 UMB, timelærer og midlertidig førsteamanuensis
2012- Høgskolen i Østfold, klagesensor
2009-2011 Pöyry Industry AS, sen. prosjekting. og avd.leder
2004-2009 Fredrikstad kommune, overingeniør
2003-2004 Sweco Grøner AS, sivilingeniør VA-teknikk
2001-2003 Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), forsker
1996-2001 Grøner AS og Statkraft Grøner AS, siv.ing. VA-teknikk
1995-1996 Karmøy kommune, avdelingsingeniør

Last opp fullstendig CV

Publikasjoner
2003 Engan, Jon Arne; Lindholm, Oddvar; Tennøy, Aud; Eiken Hartveit, Hege; Bjerkholt, Jarle T.. “Flom i by – en helhetlig innfallsvinkel”. Vann 2003 ;Volum 38.(1) s. 73-88 NIBR NIVA UMB

2003 Lindholm, Oddvar; Engan, Jon Arne; Rapp, Øystein; Petersen-Øverleir, Asgeir; Markhus, Einar. Revurdering av beregningskriterier for avløpssystemer. Flom i kommunale avløpssystem. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning 2003 (ISBN 8257743178) 106 s. (L.nr. 4652-2003) NIVA UMB

2002 Engan, Jon Arne; Lindholm, Oddvar; Tennøy, Aud; Eiken Hartveit, Hege; Bjerkholt, Jarle T..Flom i by. Forprosjektstudie og forslag til hovedprosjekt. : 2002 49 s. NIBR NIVA UMB

2002 Rapp, Øystein; Markhus, Einar; Petersen-Øverleir, Asgeir; Lindholm, Oddvar; Engan, Jon Arne. Evaluation of design criterias for storm water and combined sewer systems, flooding of storm water and combined sewer systems. Nordic Hydrological Conference; 2002-08-04 – 2002-08-07 NIVA UMB