Om instituttet

Institutt for Matematiske realfag og teknologi . Foto: Knut Werner L- Alsén

NMBU- Institutt for Matematiske realfag og teknologi . Foto: Knut Werner L. Alsén

Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) tilhører Fakultet for miljøvitenskap og teknologi. Institutett har omkring 80 fast ansatte og har rundt 1000 studenter. IMT har ansvaret for 20 undervisnings- og forskningslaboratorier, mekanisk verksted, fiskefjøs og NMBUs biometeorologiske målestasjon. Instituttet holder til i TF-kvartalet lengst øst på campus (se kart)

IMT er ansvarlig for teknologiutdannelsen (master/sivilingeniør) ved NMBU, for de disiplinorienterte bachelorstudiene og for lærerutdanningen. I tillegg er IMT ansvarlig for det grunnleggende emnetilbudet til alle UMB-studier i fagene fysikk, matematikk og informatikk.

IMT har i dag rundt 50 ansatte i vitenskapelige stillinger, samt 60 doktorgradsstipendiater og post.doc-er.